SKL Keuring Rijenspuiten

Keuringsplicht vanaf 21 december 2016 !
Rijenspuiten, onkruidspuiten en spuitmachines opgebouwd op zaai- en pootmachines met een bouwjaar na 2000 dienen gekeurd te worden.

De keuring is voor alle typen en werkbreedtes machines verplicht.

De eerder gecommuniceerde uitzondering voor machines van 3 meter en minder is komen te vervallen.
Voor meer informatie kijk onder de button SKL keuringen. 

Logo SKL